Surat Kuasa Pengambilan Dana PensiunSURAT KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama               :.. ...........................................................
No. KTP          :.. ...........................................................
Alamat            :.. ...........................................................
Pekerjaan         :.. Pensiunan BRI
No. Dana         :.. ...........................................................

Dengan ini menguasakan kepada :
Nama               :.. ...........................................................
No. KTP          :.. ...........................................................
Alamat            :.. ...........................................................
                        ...............................................................
                        ...............................................................
Pekerjaan         :.. ...........................................................

Untuk menerima manfaat pensiun kami bulan ............................... s/d ............................... tahun ...................., serta menandatangani tanda terimanya.
Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan bulan ........................................................
Demikian Surat Kuasa ini kami buat, kepada yang berkepentingan agar maklum.


..........., .............................. 20

Yang menerima kuasa :                                           Yang memberi kuasa :________________________                                  ________________________

Mengetahui :
PPBRI. Cabang ……………….
Ketua,________________________Tidak ada komentar:

Posting Komentar