Surat Kuasa Pengurusan WarisSURAT KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1.         Nama                     :    ………………………………………………………….   
Umur                     :    ………………………………………………………….
Pekerjaan              :    ………………………………………………………….
Alamat                   :    ………………………………………………………….

2.         Nama                     :    ………………………………………………………….
Umur                     :    ………………………………………………………….
Pekerjaan              :    ………………………………………………………….
Alamat                   :    ………………………………………………………….

Menguasakan sepenuhnya dalam kepengurusan tanah peninggalan orang tua/kakek kami kepada paman (saudara orang tua kami) :

Nama                            :    ………………………………………………………….
Umur                             :    ………………………………………………………….
Pekerjaan                      :    ………………………………………………………….
Alamat                          :    ………………………………………………………….

Demikian Surat Kuasa yang kami buat dengan sebenarnya tidak ada paksaan orang lain atau pihak ke III (tiga).


                                                                                     ……………….., ………………. 2014
                      Yang menerima kuasa                                       Yang menguasakan                   _____________________                        1.   ……………….            2.  ………………….


Mengetahui
Kepala Desa ..............._____________________
 
Tidak ada komentar:

Posting Komentar