Surat Permohonan Penutupan Jalan Sementara……………….., 27 Maret 2015

Perihal Permohonan Ijin
Menutup Jalan Sementara

Kepada
1.    Yth. Bapak. Ka. POLSEK …………………..
2.    Yth. Bapak Ka. Dinas Perhubungan (DLLAJR) Perwakilan …………………….
3.    Yth. Bapak Ka. Dinas PU (Bina Marga) Kec. …………………………

Assalamualakum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1.    Nama              :    ………………….
2.    Alamat            :    …………………………….
                                    …………………………….

Dengan ini saya mengajukan permohonan menutup jalan sementara di Jl. …………………...
Dalam rangka pernikahan putra kami yang ketiga yang akan dilaksanakan pada :
HARI                    :    …………………
TANGGAL           :    …………………
TEMPAT             :    ……………………….

Demikian surat permohonan ini saya buat, sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.


                                                                                                                       Hormat saya
                                                                                                                   ………………………….

                   Ketua                                   MENGETAHUI                              Kepala POLISI
                                                       Kepala Desa ………………..               Sektor …………………….
         …………………..                 ……………………….             …………………………..                                                                                                             DISHUB ………………………
                                                                                                                 …………………….


Tidak ada komentar:

Posting Komentar