4/03/2016

Undangan Pembentukan KPPS DesaPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ................
KECAMATAN ................
KABUPATEN ................


................, ...............................
Lamp       :   -                                                                         Kepada
Hal           :   Undangan                                                               di
TempatSehubungan akan diadakan PILKADA maka Desa ................ membentuk Panitia Pemungutan suara. Untuk itu kami mengharap kedatangan Bapak/ Ibu/Saudara pada :

Hari/Tanggal                   :   ....................................
Jam                                :   ....................................
Tempat                           :   Balai Desa ................
Acara                             :   Pembentukan KPPS Desa ................

Karena pentingnya acara, diharap datang tepat waktu. Terima kasih.
Mengetahui
Kepala Desa ................                                                             Ketua
....................................                                                      ....................................
logoblog